Perkara paling utama yang perlu anda buat dengan BukuTunai adalah dengan merekodkan semua transaksi tunai dalam bisnes anda.


Gunakan BukuTunai dengan cara mudah. Klik butang hijau Duit Keluar untuk merekodkan transaksi duit masuk.Anda akan nampak skrin begini. Mula masukkan data-data yang diperlukan. 


Tarikh - tarikh transaksi tunai ini

Nota - Tulis penerangan tentang transaksi tunai anda

Untuk Apa? - Kenapa awak nak belanjakan duit ini?

Keluar Dari - Dari mana duit yang anda nak belanjaka ini?

Jumlah - nilai wang yang anda ingin rekodkan.Klik butang Simpan untuk simpan data dalam BukuTunai.