How-to

Pendaftaran Pengguna Baru
Pengguna baru boleh mendaftarkan diri secara sendiri dengan cara yang sangat mudah di laman web BukuTunai. Ikuti arahan ringkas dan isi maklumat yang di...
Sun, 26 Jan, 2020 at 9:18 PM
Rekod Pendapatan
Perkara paling utama yang perlu anda buat dengan BukuTunai adalah dengan merekodkan semua transaksi tunai dalam bisnes anda. Gunakan BukuTunai dengan ca...
Wed, 29 Jan, 2020 at 4:26 AM
Rekod Perbelanjaan
Perkara paling utama yang perlu anda buat dengan BukuTunai adalah dengan merekodkan semua transaksi tunai dalam bisnes anda. Gunakan BukuTunai dengan ca...
Wed, 29 Jan, 2020 at 4:29 AM
Tambah Akaun Bank
Anda boleh menambahkan akaun bank di laman ini. Di laman ini juga akan menyenaraikan kesemua akaun bank atau pun tunai yang berkaitan dengan perniagaan anda...
Sun, 26 Jan, 2020 at 9:11 PM
Tambah Jenis Pendapatan
Anda boleh menambahkan jenis-jenis pendapatan ke dalam BukuTunai mengikut kesukaan anda. Caranya sangat mudah. Pastikan anda berada di laman Tetapan...
Fri, 31 Jan, 2020 at 2:16 AM
Tambah Jenis Perbelanjaan
Proses untuk menambahkan jenis-jenis perbelanjaan sama seperti proses menambahkan jenis-jenis pendapatan. Pastikan anda ke laman Tetapan dan seterusnya ...
Fri, 31 Jan, 2020 at 2:20 AM
Lihat Laporan Kewangan
Melihat laporan kewangan
Sat, 18 Jan, 2020 at 7:55 PM
Kemaskini Maklumat Organisasi
Kemaskini Maklumat Organisasi
Sat, 18 Jan, 2020 at 7:58 PM