Anda boleh menambahkan akaun bank di laman ini. Di laman ini juga akan menyenaraikan kesemua akaun bank atau pun tunai yang berkaitan dengan perniagaan anda.Ikut langkah yang sangat mudah ini untuk menambah akaun bank;


1) Klik butang Tambah Bank untuk menambahkan akaun bank anda.

2) Namakan akaun bank dan klik butang Save.